Tori (Bird)

Tori is a unique CD as it is a Jazz pianist's compilation of the popular themes from the show.

1.  Joshou (Prologue)
2.  Daiichi Gakushou - Natsu no Shijin (Summer Poet)
3.  Daini Gakushou - Hoshi no Makura (Pillow of Stars)
4.  Daisan Gakushou - Jougen no Tsuki (Crescent Moon)
5.  Daiyon Gakushou - Aoki Yume (Blue Dream)
6.  Daigo Gakushou - Shounen (Boy)
7.  Dairoku Gakushou - Yosou (Night Musings)
8.  Dainana Gakushou - Fuyu no Kagerou (Heat Wave in Winter)
9.  Daihachi Gakushou - Sanka (Praise)
10. Daiku Gakushou - Chinmoku (Silence)
11. Shushou - Sugisarishi Hibi (Daily Passing)