Kikoutei Densetsu (Kikoutei's Legend)

1.  Dead End Love
2.  Kasshouku no Onsha (Brown Leopard)
3.  Mukara no Theme (Mukara's Theme)
4.  Rasen no Hana (Spiritual Flower)
5.  Naria no Theme (Naria's Theme)
6.  Suiko
7.  Byakuen
8.  Shika no Sora (Burning Sky)
9.  Kuroi Kikoutei (Black Kikoutei)
10. Kourin
11. Tenkuu
12. Seirei no Tochi (Spiritual Land)
13. Genshiu Yuki (Vision)
14. Rekka
15. Kongo
16. Fuyu to Tame no Yume (Dream for Winter)
17. Mukara no Theme (Mukara's Theme) [Verion II]
18. Kyuushitsu (Holiday)
19. Tayoushin (Sun God)
20. Africa no Hikari (African Light)