Hana (Flower)

1.  Tsukamaeteite (Hold on Tight)
2.  Itsuka no Machi (Town of Someday)
3.  Suzunagi no Theme (Suzunagi's Theme)
4.  Yoroi Sekai (Armor World)
5.  Tasai no Chi (Multi-colored Earth)
6.  Saidan (Altar)
7.  Akairo Hen'i (Shift to Red)
8.  Mujou no Tsuki (Evanescent Moon)
9.  Yami yo Ochirunakare (Don't Fall into Darkness)
10. Hakuya (White Night)
11. Shoushitsuten (Vanishing Point)
12. Junrei (Pilgrimage)
13. Shuushou (Epilogue)
14. Hoshi no Lullaby (Lullaby of the Stars)
15. Ashita of Koeru Tabi (Journey Crossing into Tomorrow)
16. Toki no Horou (Corridor of Time)
17. Hikaru no Ou (Ruler of Light)
18. Africa no Gen'ei (African Mirage)
19. Midnight Party (Instrumental)